Ny säsong för radonmätning

Radonmätning görs normalt under perioden 1 oktober till 30 april. Har det inte gjorts någon mätning eller den är gammal och förändringar i bostaden eller arbetsplatsen har gjort som kan påverka radonhalten, är det lämpligt att gör en ny.

Varför göra en radonmätning

Vid nyproduktion är radon gränsvärdet 200 Bq/m³, vilket gör att åtgärder måste vidtagas vid högre värde. Som ägare till ett äldre flerbostadshus eller privatbostad finns ett referensnivå på 200 Bq/m³. Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och åtgärder bör vidtagas. Som ägare till en privat bostad finns nu en möjlighet att söka radonbidrag, där ett första steg är en radonmätning.

Radon gränsvärde som mäts vid radonmätning
Radon gränsvärde

När mäta?

Mätning av radonhalt ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. Det har visat sig at oktober-november samt mars-april är de månader som är närmast årsgenomsnittet. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning “Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning” följas. Årsmedelvärdet ska anses vara lika med bostadens medelvärde för mätperioden förutsatt att följande villkor är uppfyllda.

Radonmätning:

  • under minst två månader, gärna fler
  • under eldningssäsong (normalt tiden från den 1 oktober till den 30 april)
  • i minst två rum som används varje dag i bostaden, dock inte i badrum
  • minst 2 st dvs i en 1:a 2 st detektorer
  • på varje våningsplan som används som boutrymme
  • med instrument som kalibrerats på för mätmetoden vedertaget sätt
  • Bostaden behöver vara uppvärmd

Årsmedelvärdet och de uppgifter som enligt ovan ligger till grund för bestämmandet av årsmedelvärdet ska redovisas i en mätrapport. Mätrapporten ska även innehålla uppgift om mätmetod och mätinstrument.

Söka radonbidrag

För att söka radonbidrag får inte radonmätningen vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kommer in till länsstyrelsen. Radonhalten i huset behöver också vara över 200 Bq/m³:) Utöver mätrapport behövs en handling som beskriver var radonet kommer ifrån samt de planerade åtgärderna. Dokumentationen behöver tas fram av en person med dokumenterad kompetens av radonsanering.

Gör en radonmätning!

Kanske det inte är någon av grannfastigheterna som har radon i huset. Eller är det lite okänt och det känns bättre att blunda…… Det blir inte bättre av att blunda. Som ägare till flerbostadshus kommer frågan för eller senare att aktualiseras och som ägare till en privatbostad finns möjlighet att få hjälp med radonsaneringen via radonbidraget.