inVENTer GmbH

inVENTer GmbH är en av de ledande tyska tillverkarna av decentraliserad bostadsventilation med värmeåtervinning. inVENTers ventilationslösningar finns i tusentals över hela Europa. I över 20 år har företaget utvecklat och producerat produkter som gör bostadsventilation enkel, miljövänlig och skapar hälsosam luft i hem.

inVENTer GmbH bild från 20 år jubileet

Historien bakom inVENTer

Problemet

Ursprunget till fantastiska produkter är ofta en enkel men ändå lysande idé. Peter Moser grundaren av inVENTer hade under 90-talet en fabrik där han ville förbättra ventilationen utan att använda värmeväxlare i aluminium och kanaler. Han letade efter ett effektivt alternativ…

Inventer historia bakgrunden till företaget
Lösningen som skapade inVENTer

Ideén

Lösningen var så nära – bokstavligt talat – och fanns i Peter Mosers skrivbordslåda. Där hade han en keramisk sten med formen av en bikaka. Keramik har en mycket hög värmekapacitet och god värmeöverföring. I sin form har bikaka mycket tomrum vilket gör formen lämplig för absorptionsvärmeväxlare.

Lösningen

Idén verkade mycket lovande och genomfördes. Med sin optimala luftgenomtränglighet och höga värmekapacitet har den keramiska kärnan varit kärnan i alla InVENTer-fläktar sedan dess.

Inte bara det utan den har förändrat marknaden för bostadsventilation fullständigt. Från lanseringen 1999 då inVENTer var ensam på marknaden finns nu en mängd tillverkare i Europa. I Tyskland är decentraliserad bostadsventilation med värmeåtervinning idag större än kanalbaserad.

inVENTer nu och framåt

inVENTer är den tillverkaren som har överlägset mest erfarenhet och därigenom kunskap om den decentraliserade ventilationens funktion. De flesta kolleger i branschen startade sin produktion under de senaste 10 åren. Med 20 års erfarenhet har inVENTer under de senaste 3 åren lanserat 4 centrala tekniker/produkter.

  • Xenion-fläkten, har inVENTer själv utvecklat och den är på ett antal punkter optimerad och anpassad för decentraliserad ventilation.
  • iV Smart+ med Xenion i grunden och med smart styrning av luftflödet och sMove styrning tar den decentraliserad ventilationen till en ny nivå med avseende på luftflöde, ljud och användarvänlighet..
  • iV Twin+ en rumslösningen med Xenion-fläkten i grunden optimerad på ljud och värmeåtervinning.
  • Connect för trådlös styrning av ventilationen

Under åren som kommer, kommer ovanstående produkter att bli än mer sammankopplade och uppkopplade via Connect. Samtidigt består Peter Mosers grundtanke att ventilera ut fukt och dålig luft. Eller som inVENTers vd idag uttrycker det:

Vi vill att du ska andas frisk luft, spara energi och leva bekvämt. Utan att behöva tänka på ventilationen. För den är bara där, den bra luften. Gör som 100 000-tals nöjda användare: Ventilera med originalet, ventilera med inVENTer.

Annett Wettig, Vd inVENTER GmbH

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!