Friskluftsventil

Friksluftsventiler liknade fresh tilluftsventil

Friskluftsventiler är del av ventilationslösning i bostäder med självdrag- eller frånluftsventilation där luften ventileras bort via en skorstens-/ventilationskanal. Frånluft som ventileras ut och ersätts av tilluft som kommer in via en friskluftsventil (spaltventil eller väggventil). I äldre bostäder kan en hel del av luftombytet vara genom drag från otätheter men i takt med att byggnadstekniker förfinats har våra bostäder blivit blivit tätare för att inte läcka värme. Även med frånluftsvärmepump är ventilationen en frånluftslösning!

Tilluften

I alla typer av ventilationslösningar är målbilden att skapa ett litet undertryck i bostaden. Bakgrunden är att fuktig luft från bostaden inte skall gå ut i huskonstruktionen eller upp på vinden. Med självdrag skapas ett drag upp genom skorstenen då varmluft stiger. Resultatet är ett undertryck i bostaden som drar in ny luft i bostaden, på samma sätt med frånluftsventilation med skillnaden att fläkten skapar undertrycket som dra in luften. Är tillufts möjligheten för dålig fungerar inte ventilationen som den skall, hur mycket tilluft som behövs beror på det undertryck som ventilationslösningen skapar. Det betyder att dålig luft relaterad till dålig ventilation kan bero på dåliga förutsättningar för tilluft och/eller frånluft.

Vanliga orsaker till försämrad ventilation är att huset görs tätare tex fönsterbyte eller fasadrenovering eller att något ändras som frånluftsfläkten byts ut eller frånluftsdon i skorstenen stängs.

Tecken på för lite tilluft i bostaden:

  • luften inomhus “står stilla”
  • imma på insidan av fönster
  • spisen eller kaminen ryker in
  • luft tar sig in genom till exempel skorsten, köksfläkt eller ventilationskanal i badrum
  • dörrar och fönster är svåra att öppna

Olika typer av friskluftsventiler

Det finns 2 vanliga friskluftslösningar väggventil (kallas ofta frisklufsventil) samt spaltventil/fönster ventil.

Som namnet utrycker så är det friskluft genom vägg eller fönster. I princip är båda hål i vägg eller fönster som gör att det kommer in luft. Fördelen med spaltventiler är att det inte behöver göras hål i fasaden. samtidigt upplevs det ibland som att spaltventiler skapar ett stort kallras från fönstret. Tanken är att varmluft från element under fönstret värmer luften och på så sätt skapar en bra luftblandning. I bostäder med golvvärme kan följaktligen kallras från spaltventiler upplevas som ett bekymmer.

Väggventilerna har den fördelen att de ofta placeras lite högre och att luftflödet riktas upp mot taket vilket gör att den inkommande kalla luften naturligt faller mot golvet och blandas på vägen.

Generellt är det bättre att ha fler friskluftsventiler med lite mindre flöde från varje. Att stänga en friskluftsventil gör ofta bara att det kommer mer i övriga (bättre att minska flödet på ett ställe genom att öppna övriga). För att friskluftsventilerna skall fungera rätt behöver innerdörrar ha luftspalt eller överluftsdon. Ventilationen i rum påverkas om förutsättningarna påverkas tex med en stängd innerdörr och ett öppet fönster på ett annat ställe.

Rätt friskluftsventil?

Väggventiler

Principen för en väggventil är enkel ett hål i väggen som täcks utvändigt och invändigt. Vanligast är att hålet är ett plaströr som säkerställer att inte luften går ut i väggens konstruktion och med ett galler på utsidan och en enkel innerkåpa. Sen går det att utveckla funktionen så att priset blir från några tior till flera tusen per enhet.

väggventil är en typ av friskluftsventil
Väggventil genom vägg

Flöde

Den enklaste varianten är ett hål och flödet blir där efter, sen finns det produkter som är termostatstyrda och styr flödet utifrån utomhustemperaturen. Olika termostater har olika reglerområde, airmove 3.0 reglerar tex mellan -5 °C och 10°C. Inomhus upplevelsen brukar upplevas som positiv men med en frånluftsvärmepump som kräver ett viss flöde är andra produkter att föredra.

I vindutsatta platser där flödet/ventilens öppningsgrad behöver anpassas utifrån vindstyrka är en automatreglerande backventil som tex ALD har en bra ide.

Friskluftsventil ALD

Ljud

Genom att göra ett hål i fasade ökar risken för att ljudpåslag på fasaden kommer in i bostaden. De vanligaste lösningarna för att minska ljudet från utsidan är att skärma av och absorbera. Längst ner är ett exempel som utvecklats i en innovationsupphandling av trafikverket är högsta fokus var bullerdämpning av friskluftsventil..

Skärma

Skärma, genom att sätta något som gör att att ljudet stoppas från att gå raka vägen, tex en ytterkåpa på utsidan och en innerkåpa på insidan där på produkterna gör att ljudet måste byta riktning. För att få en effekt behövs något med tyngd så att ljudet inte bara går rakt genom. Energy Buildings väderkåpa har tex en dämpning på plåten som ger extra tyngd vilket gör att den minskar ljudet från utsidan.

Absorbera

Under luftens resa från utsida till insida går det att absorbera ljud. Ljud absorption är att ljudvågorna går in i ett öppet material där de absorberas dvs minskar i mängd. Vanliga material är tex mineral ull, glasull och olika typer av plastmaterial. I väggventiler löses detta normalt genom att röret genom väggen görs större och att en hylsa i ett absorberande material monteras invändigt i röret.

Kombinationen

“HIAK´s bullerdämpande friskluftsventil NonSonus FLV 65 är en högeffektivt bullerdämpande ventil. Den är unik på marknaden, då den dämpar buller 8 gånger bättre än närmaste konkurrents ventil i en vägg med 400 mm tjocklek. Vid tunnare väggar blir skillnaden ännu större. Ventilen har ett reduktionsvärde (Dw) på 65 dB för en väggtjocklek på 400mm.” Läs mer på Hiaks hemsida

Utseende

Vid köp av väggventil så finns det 2 alternativ:

  • kombinera fritt dvs köp produkterna var för sig
  • köp en enhet som tex en friskluftsventil fresh, dvs allt i ett paket.

Fördelen med en färdig enhet är att allt passar och röret är normalt ett teleskoprör som gör at det inte behöver kapas till. Samtidigt är det flesta väggventiler ganska lik “friskluftsventil fresh” vilket gör att utseende inte passar på alla fasader. Genom att själv kombinera kan funktion utifrån ljud och flöde kombineras med ett önskat utseende.

Olika varianter av Spaltventil/fönsterventiler

friskluftventil vanligen kallad: spaltventil, fönsterventil, väggventil eller fönsterventil fresh

Spaltventil/fönsterventiler monteras i bågen eller karmen i fönstrets överkant. Montera hellre fler och större ventiler än färre och mindre, så minskas risken för drag. Med fler ventiler ökar möjlighet att stänga till en ventil på vintern vid det fönster där kallraset stör allra mest. Observera att det är lika viktigt med tilluft året runt och att ventilerna generellt ska hållas öppna även när det är kallt ute.

Däremot strävar de flesta mot att använda en friskluftventil som går att styra i någon grad. De flesta äldre svenska hem har friskluftsventiler, dvs hål genom väggen så att frisk luft kan ta sig in som en del av en ventilationslösning med självdrags- eller frånluftsventilation.

Summering vid behov av friskluftsventiler

Är tilluften för dålig är friskluftsventiler den normal lösningen. Spaltventiler/fönsterventiler är generellt enklare att montera än väggventiler. Samtidigt ger väggventiler i de flest fall mindre känsla av drag och kan köpas med bättre bullerdämpande egenskaper. I enklare väggar på vind eller i garage så blir montaget av väggventiler enklare.

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!