Ventilera bättre med bra bostadsventilation

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Systemlösning för lägenhet på 73 kvadratmeter

Istället för ett centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje utrymme, så monteras samarbetande fläktenheter i ytterväggarna i de utrymmen som ska ventileras. Våtutrymmen kompletteras med fläktenheter med eller utan värmeåtervinning. Läs mer om vår systemlösning för bostadsventilation.

iV Smart+

iV Smart + fläktenhet typ Lunos e2

iV Smart+ är grundstenen i Energy Buildings decentraliserade ventilationslösning. Fläktenheterna arbetar parvis med regenerativ värmeåtervinning via värmeväxlare tillverkade i keramik. Läs mer

Referensobjekt

Förbättrad bostadsventilation med Lunosbostadsventialtion

Genom åren har Energy Building levererat till en mängd olika projekt. Allt från en Attefallstuga till ett studentområde med flera hundra lägenheter. Några av leveranserna finns med en kortare beskrivning och bilder. Medan vi gjort ett fördjupat material kring några av våra projekt med bostadsventilation. Läs mer

iV Twin+

iV Twin+ bättre än Lunos ego

iV Twin+ är en hybridenhet som har förmåga till värmeåtervinnande ventilation såväl som frånluftsventilation. När fukten ökar, ökar fläkten flöde, beroende på hur den ställts in så blir det med ren frånluft eller högre flöde. Läs mer

Läs en projektbeskrivning av nyproduktion

Klicka på broschyren!