Ventilera bättre med bra bostadsventilation

Istället för ett centralt ventilationsaggregat med kanaler till varje utrymme, så monteras samarbetande fläktenheter i ytterväggarna i de utrymmen som ska ventileras. Våtutrymmen kompletteras med fläktenheter med eller utan värmeåtervinning. Läs mer om vår systemlösning för bostadsventilation.

Lunos e² 

”E kvadrat” är grundstenen i Energy Buildings decentraliserade ventilationslösning. Fläktenheterna arbetar parvis med regenerativ värmeåtervinning via värmeväxlare tillverkade i keramik. Läs mer

Referensobjekt

Förbättrad bostadsventilation med Lunosbostadsventialtion

Genom åren har Energy Building levererat till en mängd olika projekt. Allt från en Attefallstuga till ett studentområde med flera hundra lägenheter. Några av leveranserna finns med en kortare beskrivning och bilder. Medan vi gjort ett fördjupat material kring några av våra projekt med bostadsventilation. Läs mer

Lunos EGO

EGO är en hybridenhet som har förmåga till värmeåtervinnande ventilation såväl som frånluftsventilation. När fukten ökar ökar fläkten flöde, beroende på hur den ställts in så blir det med ren frånluft eller högre flöde. Läs mer