Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation

Primärt lämpar sig decentraliserad ventilation för bostäder enligt BBrs regelverk. I arbetsmiljöer är luftflödeskraven enligt arbetsmiljöverkets regelverket. Flödena blir direkt mångdubbelt vilket inte motiverar en decentral lösning. Att tänka på vi projektering av bostäder är att tänka på att inte luft sprider sig från wc/dusch och kök till övriga bostaden. De finns ett antal fördelar med med en decentral ventilationslösning. Det första de flesta tänker på att man slipper alla kanaler, sen pratas det ofta om värmeåtervinning men den är inte högre än ett FTX-system med kanaler men såklart mycket högre än ren frånluft/självdrag.

Däremot är ett decentralt system väldigt strömsnålt och drar normalt 20-30% av en lösning med kanalbaserad FTX. Nedan är 3 områden som från projekt till projekt har olika stor betydelse. Separata system har en stor kostnadseffekt på flerfamiljsbostäder och boendevolym gör det möjlighet att fullt ut utnyttja fördelarna med tex Novasip. Att kunna prefabricera mer ger en mängd fördelar som nedan dessutom är den en stor del i att samordningen akan förenklas markant.

Prefabricering

  • Kortare installationstid och färre moment på byggarbetsplatsen ger en kortare byggtid.
  • Mer montagemoment på fabrik, kvalitetssäkrande.
  • Materialleveransen är inte ”billigare” men genom mer montage på fabrik, få arbetsmoment på plats och inga arbetsmoment för att tex bygga in kanaler, blir det en lägre total kostnad.

I betongväggen är montagerör och tomslang till styrkabel prefabricerat.

Montagerör i vägg decentraliserad ventilation vilket ger förutsättningarna för effektiv nyproduktion

Boendevolym

  • Boyta, inget ventilationsschakt eller ventilationsaggregat som tar plats
  • Takhöjd, tex inga tilluftskanaler som skall in i sovrummet.
  • Öppen planlösning med rymd när inte ventilationskanaler behöver beaktas

Att bygga med containers ger utmaningar en är att måtten har begränsningar och med decentraliserad ventilation.

decentraliserad ventilation i containerhus

Separata system

  • Luftbehandlingsinstallationen omfattar endast en brand-cell, skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller behöver inte beaktas.
  • Kanaler mynnar i det fria, ingen ventilation är gemensam för olika brandceller.
  • Eventuell frånluftskanal som passerar genom andra brandceller förläggs i schakt eller isoleras i brandteknisk klass EI 60.

Hotel där projektet förenklades markant då ventilationen aldrig bröt brandcellerna (varje rum och hotellrum är egen barandcell).

Iv Smart + samt Silvento KL

Lätt renoverat me

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!