Vad är FTX-ventilation!

Med ökade krav på lägre energiförbrukning blir intresset och behovet av värmeåtervinning från ventilationsluften större. Ett sätt är att använda FTX-ventilation är ett kanalbaserat FTX-system alternativt ett med små fläktenheter med värmeåtervinning i väggarna, normalt beskrivet som decentraliserad ventilation.

FTX begreppet

FTX-ventilation är ett svensk begrepp som står för Frånluft- Tilluft-Värmeåtervinning. Internationellt används den motsvarande termen HRV (Heat Recovery Ventilation) eller MHRV (Mechanical Heat Recovery Ventilation). Ett ventilationssystem med kanaler beskrivs internationellt som ett centralsystem. Medan ett med fläktenheterna i väggarna utan kanaler benämns med decentraliserat utan kanaler.

FTX-ventilation med ett kanalbasereat FTX-system
iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt

Ett decentraliserat FTX-system med små fläktenheter är en vanlig lösning i tex Tyskland.

Alternativ till FTX-ventilation

Istället för ett en FTX-lösning med centralt aggregat eller små fläktenheter i väggarna byggs en del primärt flerbostadshus med frånluft. Vanligast är att luften värmeåtervinns med hjälp av en värmepump. Systemet kan byggas upp på olika sätt ett alternativ är att använda en frånluftsvärmepump direkt på luftflödet och mata varmt vatten till värmecentralen. En vanligare lösning är att värmeväxla luften mot en brine i en värmeväxlare och placera värmepumpen vid värmecentralen.

Frånluftsvärmepump används ofta som både värmekälla och ventilation. Lösningen är vanlig i småhus och i radhus. Fördelen är såklart att det är 2 funktioner i samma installation, vilket ger en billig installation.

Ventilationsbehovet

Ventilationens grunduppgift är att att ventilera ut luftföroreningar så som tex fukt , organiska föroreningar och koldioxid. Genom att god FTX-ventilation uppnås, säkerställs byggnaden och det blir ett bra inomhusklimat att bo i.

Fukt

Fukt tillskottet i bostaden kommer från tex matlagning, diskmaskin, blommor, tvätt, fukt från utandning och dusch. Hur mycket fukt som behöver ventileras ut beror naturligtvis på användning och antal personer i bostaden dessutom på fukten i luften. Vid kallt väder är fuktinnehållet i tilluften lågt vilket gör att fukten försvinner snabbare än en fuktig sommardag.

Organiska föroreningar

Organiska föroreningar (ofta benämnda VOC) är ett samlingsbegrepp för en mängd olika föroreningar som innehåller allt från matos, oönskade dofter på toaletten, utsöndrade ämnen från byggnadsmaterial och koldioxid.

Koldioxid

Koldioxid påverkar inte människans välbefinnande förrän vid flera tusen ppm. Så att utgå från koldioxid som ett mätetal för god eller dålig luft går inte. Däremot kan det användas som indikation på om ventilationen är bra eller dålig. Folkhälsomyndigheten utrycker på sin hemsida det så här “En koldioxidhalt över 1 000 ppm (0,1 volymprocent) kan indikera att ventilationens funktion inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar”, läs mer här

Komfort med FTX-ventilation

Utöver ren luft som ovan skapar FTX-ventilation bättre temperatur känsla då den inkommande luften inte håller utomhustemperatur utan har ökat med hjälp av återvinningen. Vilket är för både ett kanalbaserat FTX-system och en decentral lösning.

En skillnad med ett kanalbaserat FTX-system är att det går att sprida värme eller kyla med systemet. Vid aggregatet kan en kylare eller/och värme monteras. Väldigt vanligt i kommersiella/offentliga miljöer, däremot ganska ovanligt i bostäder. Ett kanalbaserad FTX-system hjälper även till att förflyttar värme i bostaden tex om det finns en kamin i ett rum.

Minskad Energiförbrukning med FTX

Anledningen att installera någon typ av värmeåtervinning är normalt sätt att spara energi. Med FTX-ventilation återvinns värme vilket gör att värmebehovet blir mindre. Samtidigt går det åt el att driva fläktar, eventuell rotor i vissa fall förvärmare. Centralt är naturligtvis hur mycket energi som totalt sätt sparas samt värdet av den.

FTX-ventilation

Viktigast med ventilation är att skapa ett bra inomhusklimat. Ofta utgår det ifrån vad BBRn säger även om det inte utgår från mätvärde på luften kvalitén utan luftflöde. FTX-ventilation är ett sätt att få till bra komfort och ett hushållande med energi. Läs mer om FTX-system, FTX-aggregat och alternativet med en decentraliserad ventilationslösning.