Värmeförflyttare

Värmeförflyttare för bättre luftcirkulation i bostad elelr på kontoret

En fläkt med syfte att cirkulera luft inomhus kallas normalt värmeförflyttare även om luftförflyttare kanske vore en bättre beskrivning.

Värmeförflyttare i hemmet

Den vanligaste användningen är att fördela värmen från en braskamin i bostaden. Många känner igen sig i att det finns en kamin som ger skön värme i ett rum, det kanske till och med blir för varmt även om det inte blir varmt i övriga rum. Värmen behöver inte komma från en kamin utan det kan vara ett rum som blir väldigt varmt av solen eller att det finns en luft/luft värmepump som värmer upp ett rum men att värmen inte når ut i övriga rum. På samma sätt som att värmen från luft/luft värme pumpen inte når ut gäller på sommaren om den används för att kyla luften i bostaden.

Luftförflyttare på arbetet

Ett användningsområde som uppkommer tex vid ombyggnader är att luften blir för dålig i något rum. I de fallen är en fläkt som förflyttar luften en bra lösning. Luftförflyttare används ofta inom kontorsmiljöer där behoven ändras och ventilation inte går att anpassa till behoven. Luftförflyttaren cirkulerar luften och den luft som ventilationen ger når ut till kontorsplatser och mötesrum.

Olika typer av värmeförflyttare

En värmeförflyttare flyttar egentligen bara luft. För att uppnå effekten går det att välja lite olika lösningar.

Det enkla alternativet en badrumsfläkt

Badrumsfläkt typ paxfläkt, frånluftsfläkt badrum

Enklaste lösningen är att installera en badrumsfläkt. Behovet är i princip det samma att flytta luft från ett ställe till ett annat , för badrumsfläkten normalt från badrum och ut. Vid konstruktion av en badrumsfläkt måste hänsyn tas till att fläkten skall skapa ett tryck så att den orkar blåsa ut luften även om det blåser på utsidan, Vilket gör att designen är teknisk och utseende mässigt anpassat för det. Ljud från fläkten och utseendet bör beaktas utifrån var värmeförflyttaren skall placeras. Läs mer om olika typer av badrumsfläktar.

Airmove designad för luftförflyttning

Airmove är en axialfläkt på samma sätt som merparten av badrumsfläktarna. Skillnaden är att den är designad för värmeförflyttning i bostäder, dvs den har inte behövt beakta en potentiell tryckskillnad mellan ut- och insida, istället är den byggd för att vara så tyst som möjligt. För ett enkelt och snyggt montage finns den i 2 varianter, genom innervägg på ett våningsplan eller genom bjälklag.

Värmeförflyttare genom innervägg för luftförflyttning a varm eller kall luft
Airmove 1.1 för inomhusväggar
Värmeförflyttare genom bjälklag
för luftförflyttning a varm eller kall luft
Airmove 2.0 för montage genom bjälklag

Värmeförflyttning genom bättre ventilation

Genom att förbättra ventilationen med värmeåtervinnande skapas en bättre cirkulation av inomhusluften. Det kan göras genom att montera ett FTX-aggregat med tillhörande rörkanaler eller genom montering av en decentraliserad ventilationslösning med samverkande fläktenheter.

iv Smart + med decentraliserad ventilationslösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Decentraliserad ventilationslösning

Det rätta valet av värmeförflyttare?

Alternativen ovan har alla sina fördelar. Är luften dålig inomhus kan de ju vara aktuellt att förbättra ventilationen, görs det med värmeåtervinning förbättras 2 problem med samma åtgärd. Badrumsfläkt eller en “riktig” värmeförflyttare är 2 enkla lösningar som skapar en bättre luftcirkulation. Beroende på behov kan styrningen vara av/på eller på temperatur.