Produktsortiment

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
En riktig radialfläkt som ger höga tryck och kan ventilera stora avstånd
iV Twin+ en rumsventilator
Slang, klämmor, hus och rör genomföringar till Silvento

Till decentraliserad ventialtion