Off-grid-principen hittar hem

Off-grid har blivit on-topic

Off-grid med Energy Building

Tankar om off-grid

Off-grid med Energy Building

Energi som massproduceras och masskonsumeras

Off-grid är ett populäruttryck för möjligheten att kunna klara sig utan extern hjälp. Det finns två områden för begreppet, där den ena syftar på människors oberoende av samhällsservice och den andra på självförsörjande byggnader. Huvudfokus i denna artikel är bostäder och deras elförsörjning, men vi vill först nämna lite allmänt kring off-the-grid (OTG).

Lite om begreppet OTG

Många tror att OTG-begreppet blivit populärt främst för dess miljövänliga inriktning. Så är det inte riktigt. I USA lever över 200 000 familjer i frivillig OTG, vissa av dem tillhör subkulturen preppers som förbereder sig för sämre tider.  Världen över finns det 1,7 miljarder människor som lever i ofrivillig OTG varje dag. Gemensamt för dessa frivilliga och ofrivilliga är att de lever sitt liv med så få resurskrävande bekvämligheter som möjligt och klarar sig ändå.

Off-grid med Energy Building

Hus utan elektricitet

Off-grid med Energy Building

Tält med elektricitet

Off-grid: Samhällsnytta då

Off-grid med Energy Building

Skyddsrum klarar sig själva

På sätt och vis var det ändå samhället som började med tekniken. Att vissa samhällsfunktioner och byggnader måste kunna vara självförsörjande åtminstone en kort tid inledningsvis och förberedda för att klara sig under ett längre avbrott från det allmänna nätet. Detta präglade tänket i många militära och civila installationer i vårt land under kalla kriget och bland annat våra sjukvårdfaciliteter är självklara OTG-objekt än idag. Detta har dock traditionellt inneburit krångliga och dyra system vilket gjort att de inte använts av privatpersoner i någon större utsträckning.

Off-grid med Energy Building

Sjukhus är helt beroende av ström 24/7

Off-grid: Allmännytta nu

Off-grid med Energy Building

En typisk modern OTG-produkt

Hitintills får du kanske intrycket av att OTG är något extremt? Faktum är att OTG-principen praktiseras i vårt vardagliga liv runtomkring oss hela tiden; i husbilar och husvagnar som har extrabatteri och solpaneler, i den avlägsna fritidsstugan som kanske har en elgenerator, förekomsten av laptops, mobil telefoni, i hus på öar och i skogar. Paradoxalt nog är vår personliga OTG-förmåga högteknologisk och därför mer beroende av elektricitet on-demand än någonsin. Ett tydligt tecken på detta är förekomsten av alla powerbanks som folk numera utrustar sig med, så att de kan förlänga sin off-gridförmåga.

Staten vädjar om off-grid beredskap

Sårbarheten gällande vårt beroende av stabila samhällsfunktioner har även påpekats mer och oftare av Myndigheten för Samhälle och Beredskap som formulerat 72-timmarsregeln. Under 3 dygn ska man kunna klara sig själv, vilket få hushåll klarar idag. Handen på hjärtat, klarar du dig i en tredagars vinterstorm utan vatten, värme och el?

Off-grid med Energy Building

En katastrof runt alla hörn

Off-grid med Energy Building

Winter is coming…

Motiv för off-grid i hus i fyra kategorier:

Off-grid med Energy Building

1. För att man vill vara helt eller delvis oberoende av el utifrån
I denna kategorin finns de som hyllar oberoende antingen löpande eller när det blir kris.
Här kan man hitta de mest självuppoffrande och extrema lösningarna som oftast resulterar i minimalistisk livsstil; men också de mest originella lösningarna genom billig do-it-yourself.

Off-grid med Energy Building

2. För att man är helt beroende av el och behöver back-up
Hit räknas de som bor på platser där man ofta upplever eller drabbas av driftstörningar. Man tvingas att ha en off-gridlösning eftersom man vill ha en ostörd vardag och ökad trygghet. Lösningen kan vara elverk, gasspis, solkraft eller vindkraft tillsammans med batteribank.

3. För den ekonomiska aspektenOff-grid med Energy Building
När man äger ett hus så finns det få saker som påverkar driftkostnaden så mycket som elförbrukningen. Att kunna ha kontroll på denna själv gör att man också har kontroll över den långsiktiga kostnaden och att man är opåverkad av en ofta fluktuerande och skatteutsatt elmarknad. Idag finns det färdiga system att köpa för eloberoende, vilket gör att det går att räkna hem investeringen relativt lätt, vilket tilltalar de med främst ekonomiska motiv. Detta ställer dock krav i sin tur på att man antingen har en hög kapacitet i det egna systemet, eller att byggnaden med olika medel görs strömsnålt.

4. För den miljövänligeOff-grid med Energy Building Här finns de som är övertygade om att det är värt extra insatser för att göra mindre påverkan på miljön. Det är denna grupp som kan lägga sammantaget sett mest pengar på minst nytta. Förutom ett rent samvete har de politisk tyngd och denna grupp leder utvecklingen framåt ur ett samhällsperspektiv. Med tiden har de blivit vanligare, mycket för att miljömedvetenheten blivit vedertagen och för att lösningarna blivit kommersiella och tillgängliga för gemene man.

Sen är det givetvis så att man kan ha mer än ett motiv för att kunna vara kapabel till off-grid. Oavsett kategori så innebär den strävan som människorna i dessa kategorier gör mot det gemensamma målet att även alla andra kommer kunna tillägna sig och dra nytta av utvecklingen mot optimerande sätt att leva, bygga och bo.

Svårt att uppnå?

Off-grid med Energy Building

Boverket fokuserar på energi

Det har aldrig varit lättare än idag att skapa en off-grid-lösning för sin bostad, speciellt när man väljer att bygga nytt. Miljöhänseendet har pressat utbudet av hushållsapparater så att det finns en sund konkurrens inom segmentet med klassning A+++. Effektivare isolering och tätare dörrar samt fönster gör att man kan räkna med elsnålare uppvärmning. Boverkets regler har energiinriktats och kommer än mer göra så med kommande Nära Noll Energi-regleringen 2021.
Se deras hemsida här >>

Passivhus underlättar

Villa Circuitus har decentraliserad ventilation från Energy Building

Villa Circuitus

När det gäller utveckling och tillverkning av bostäder så finns det ett cirkelargument som verkar för OTG. Allt bättre isolering och passivförmåga i hus gör att de förbrukar mindre ström – hus som ska dra mindre ström måste vara bättre isolerade. Att isolera så mycket som möjligt, eller så effektivt som möjligt kommer alltid vara en god affär. Ett passivhus är ju helt enkelt ett hus som är så pass isolerat att det inte har extremt liten värmeförlust, vilket uppnås med hjälp av att mycket som sker i ett hushåll också alstrar värme, exempelvis matlagning, dusch, inkommande solsken. Ett välkänt exempel på passivhus, och ett bra bevis på att de också kan vara vackra är exempelvis Villa Circuitus.

Anpassning av förbrukning

Hus utan sladd decentraliserad ventilation Energy building

Hus Utan Sladd

Man kan skapa ett hem där allt är anpassat för att dra så lite el som möjligt. Där apparater går på 12 Volt eller kanske har ett likströmssystem för att minimera energiförluster. Där man utnyttjar vädrets element så mycket man kan via sol och vind. Ett bra exempel på detta är projektet Hus Utan Sladd. Detta är dock inte ett boningshus först och främst utan ett joint venture där man ibland tagit den långa vägen hem teknikmässigt, bara för att se om det går. Där har man också valt att superisolera samt installera en stirlingmotor som extra kraftkälla. Men det är ett sant off-grid-hus.
Läs mer om Hus Utan Sladd här >>

Anpassning av försörjning

Villa Skönborg med LUNOS ventilation från Energy Building

Stilskiss över Villa Skönborg

Ett fullstort passivhus med moderna vanliga vitvaror kan komma ned på så lite som 3 kWh / dag, och denna energiförbrukning motsvaras lätt av solpaneler en mulen dag även här i Sverige. Överskott av solpaneler eller vindkraft kan lagras antingen som el, eller som varmvatten. Och som back-up kan man ha en värmepanna för extra värme och varmvatten och en stirlingmotor för extra elbehov. Dessa drivs med bränslen som exempelvis träpellets eller gasolgas. Idag finns det standardiserade lösningar för dylika system, som faktiskt inte kostar mer än en ny standardbil. Ett sådant hus är exempelvis Villa Skönborg i Västerås.

Vi har gjort en publikation om Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås där tankarna och tekniken bakom projektet beskrivs mer ingående.

Energy Building - Villa Skönborg publikation

Läs mer om Villa Skönborg här >>

Off-grid ger pay-off

Det övervägande skälet till att allt fler kommer att titta närmare på detta byggfenomen är trots allt att det ligger ekonomi i det. Både passivförmåga och förmåga till off-grid blir ju intressant om det är lätt att se att man snabbt sparar pengar även om initialkostnaden blir högre. Det är sunt ekonomiskt tänkande. Samma resonemang som ligger bakom det allmänna förkastandet av oljepannor, byten till tätare fönster, tilläggsisolering mm. Snart nog kommer de som ska bygga sig ett hus eller de som ska anlägga ett fastighetsbestånd att börja ställa frågor och kräva nya förmågor i sina byggnader. Då måste marknaden kunna leverera, både vad gäller kunskap men också med material och teknik. Miljötänket följer automatiskt med, men på självklara ekonomiska grunder!

Off-grid med Energy BuildingOff-grid med Energy Building

Bli online med off-grid

Helt enkelt för att fördelarna uppväger nackdelarna, det kostar inte längre mer än att bygga traditionellt.
Och det är garanterat mervärde i att bygga de första byggnaderna i linje med det som är framtiden, snarare än att bygga de sista byggnaderna enligt den gamla linjen.

Med off-grid teknik i en byggnad kan man både bokstavligt och bildligt talat koppla av;
Gällande miljön. Gällande ekonomin. Gällande tryggheten.


Artikeln är författad av Energy Buildings medarbetare, Mattias Gellenmyr

 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation

Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

Energy Building - Villa Skönborg publikation

Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås >>