Hur fungerar decentraliserad ventilation?

Så här fungerar vår decentraliserade ventilation:

Istället för ett centralt system och dess kanaler, så har ett decentralt system en uppsättning av små fläktenheter, som vanligtvis placeras i ytterväggarna.

Ventilationsenheterna som används faller under någon av de två kategorierna:

Tillämpning av decentraliserad ventilation i toalett, badrum samt tvättstugor/funktionsutrymmen:

  • Toaletter genom närvarostyrd frånluftsfläkt där man kan välja flöde, eftergångstid, intervall mm – ventilation efter behov
  • Badrum genom fukt och närvarostyrd ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning – ventilation efter behov
  • Tvättstugor genom fukt och närvarostyrd ventilationsenhet med eller utan värmeåtervinning – ventilation efter behov

Dessa områden har alltså egna anpassade enheter som säkerställer ventilationen som respektive område kräver.

Tillämpning av decentraliserad ventilation gällande övriga rum:

Vanligtvis två samarbetande Lunos e² för varje 23:e kvadratmeter.

Keramisk värmeväxling - Energy Building

Ventilationsflöde enligt BBR

Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. (1,26 m3/H/M2)

Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används.

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per M2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon vistas där.

BFS 2017:5 – BBR 25

Tumregel för att uppskatta ventilationsbehovet i en bostad för decentraliserad ventilation:

Boyta delat med 23 = de antal enheter som krävs för att ventilera bostaden enligt BBR.

Så här fungerar decentraliserad vnetilation
Ett decentraliserat ventilationssystem

Exempel: Totalyta i lägenheten är 74 kvm . Tar man bort badrummet yta så har lägenheten 68 kvm boyta. Boytan delas på 23 kvm ventilationsyta = 2,9 = 3 par eller 6 enheter. 

Samtliga bostadsutrymmen får värmeåtervinnande fläktenheter med förutsättning att dörrar har luftspalt eller är tröskelfria. Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par. Behovet av brandspjäll försvinner helt.

LUNOS e2, basenheten, ger en balanserad ventilation med ett visst undertryck. Dessa har en värmeåtervinningsförmåga på 84,6 % enligt EN 13141-8. Vid drift av frånluftsventilation ökar tilluften via e2:orna. Detta i sin tur påverkar bostadens totala värmeåtervinningsgrad när så sker.

Läs mer om system för decentraliserad ventilation i vår broschyr:

  • Referensobjekt från hela landet; flerbostadshus, moduler och villor
  • Underlag för klimattester, värmeåtervinning och systemvarianter
  • Ventilationsenheterna och deras tillbehör vad gäller styrning och styling

Klicka här och ladda ned den eller läs mer på vår hemsida! >>

Kontakta oss gärna, vi brinner för att prata om ventilation och svarar gärna på frågor om era projekt!

 

 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!

 

 


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation


Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

 

 


Energy Building - Villa Skönborg publikation