Energy Building byter ägare

HÄR GÅR FRAMTIDENS VENTILATION HAND TILL HAND

En stafettpinne kan vara många saker. I detta fallet är det en affärsverksamhet som uteslutande arbetar med banbrytande decentraliserad ventilation en form av ftx-ventilation. Mats Jönsson har nu helt lämnat över stafettpinnen till de två nya ägarna för företaget Sweden Energy Building Systems AB, nämligen Claes Nordfeldt och Jesper Christensson.

Energy Building byter ägare decentraliserad ventilation
Här står Claes (th) och Jesper (tv) tillsammans med Mats (mitten) framför de nya lokalerna i Höör.

Grundaren Mats Jönsson

Mats hade en historik bakom sig som egenföretagare inom hustillverkning i Hässleholm, Skåne. Under denna tid fick han god kännedom om hur hus byggts, hur de byggs idag, men framför allt i vilken riktning byggtrender och krav rör sig i. Både vad gäller energiförbrukning, minimal påverkan på miljö men också att i sanning bygga moderna hus på modernt sätt. Affärerna gick bra och Mats fick ett erbjudande av Finja AB om att sälja sin verksamhet till dem, vilket han gjorde. Fabriken nu igen som en fristående verksamhet under namnet Reformhus Sverige AB.

I sann entreprenöranda letade Mats något nytt och lockande att arbeta med. Under en mässa i tyska Frankfurt 2011 hittade han det. I en av montrarna stod det LUNOS (Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme). De hade precis lanserat en ny produkt, en liten kanalplacerad och väggmonterad från- och tilluftsfläkt med värmeåtervinning som arbetar parvist . Det visade sig att LUNOS ännu saknade säljrepresentant för svenska marknaden och på så sätt lanserades ventilationstekniken i Sverige. Mats fick förtroendet och Sweden Energy Building Systems AB föddes.

Energy Building byter ägare, LUNOS E2

Tyska LUNOS

LUNOS själva ligger i Berlin, där all produktutveckling och tillverkning utförs av de ungefär 90 anställda, vilket borgar för osedvanligt hög kvalitet. LUNOS är representerade i 35 länder och har en årlig tillväxt på cirka 25%. Mats såg direkt de stora fördelarna med denna ftx-lösning. Under sin tid som husproducent hade han fått grundlig kännedom om problem rörande kanaldragning till central ventilation i dels prefabricerade husdelar och dels i passivhus som ofta har andra konstruktioner än traditionella hus, för att inte tala om hus med öppna planlösningar öppet upp till taknock.

Mats valde tidigt att inrikta sig på sitt gamla verksamhetsområde, hustillverkare, och prefabricering eftersom ventilationssystemet sparade både tid och pengar för detta segment.

”Enheterna är så lättmonterade att byggarbetsplatsernas befintliga personal kan göra det, vilket är en väldigt stor fördel” berättar Mats.

Energy Building byter ägare
Värmeväxlaren

Ventilationsuppdragens utveckling

Energy Building började utföra dimensionering och kalkylering av ventilationsbehov, hittade en rutin med att rita in ventilationsförslag i husskisser samt deltog i bygg- och uppstartsmöten. Energy Building har levererat till vitt skilda projekt genom åren, lägenhetsrenoveringar, nya marklägenheter, lågenergi och passivhus, hotell, studentlägenheter och radonhus.” År av hårt men roligt arbete gav resultat”, säger Mats. ”Dessvärre började hälsan svikta, och bördan kännas tung. Detta ledde till att jag behövde sälja företaget till någon som jag kände kunde fortsätta och utveckla detta företag som jag brinner för.” En bra lösning blev att Mats fortfarande är kvar i företaget i rollerna seniorkonsult och säljare.

Energy Building byter ägare

De nya ägarna är mycket optimistiska över företagets framtid. Claes Nordfeldt har tidigare arbetat inom försäljning av industriell flödesteknik på den nordiska marknaden, barndomskamraten Jesper har drivit ett framgångsrikt byggföretag inom småhus och även passivhus. Dels såg de fram mot att arbeta med varandra och dels ser de en oerhörd potential i företaget Energy Buildings verksamhet.

”Ett decentralt ventilations system drar en tiondel av ström jämfört med ett traditionellt mekaniskt ventilationssystem. Det betyder att vi driver ventilationen i ett normalstort bostadshus med motsvarande en enda 60 watts glödlampa. Decentraliserad ventilation kommer att bli för ventilationsbranschen vad LED-lamporna blivit för belysningsbranschen.”

Mats Jönsson

Under försäljningsprocessen som inleddes i augusti 2016, så har mycket tid gått åt att lära känna produkterna och kunderna, både nya och gamla. Man har även flyttat det fysiska företaget från Båstad till Höör eftersom både Claes och Jesper är gamla skånepågar. Med ingången i det nya året känner de båda att de är redo att ta emot stafettpinnen och driva vidare det företag som projekterar och levererar Sveriges förmodligen bästa ocentrala ftx-system!

Artikelförfattare: Mattias