Tilluftsventilen ALD

Tilluftsventil ALD

ALD tilluftsventil finns i 3 olika varianter, ALD, ALD-SV och ALD-S. ALD lanserades 2002 och har sedan dess varit en naturlig del av lösningar med frånluftsventilation. I Tyskland används ofta ren frånluft där tex en Silvento placeras i badrum och kök. För att få tilluft monteras en ALD i vardagsrum och sovrum i bostaden. ALD i sina 3 former fungerar som ett passivt lufttillflöde med

I ALD-serien används en blandning av polyeterskum (ofta beskrivet eller uttryckt som pyttipanna material) med en hög specifik vikt. Materialet är lämpligt för att minska buller med ett brett frekvensområde. Som standard används 3-4 stycken ljudelement med en stjärna i mitten.

Varför en ALD tilluftsventil

En ALD tilluftsventil finstalleras normalt av 3 anledningar:

  • ett behov av att kunna styra flödet och automatiskt dämpa det vid problem med mycket vindpåslag
  • behov av en bättre ljuddämpning av ljud från utsida
  • en installation av ALD i samband med renovering gör det mycket lätt att uppdatera med vår decentrala ventilationslösning innehållande iV Smart +.

ALD-SV

ALD-SV är basprodukten, 4 st ljudabsorbenter med en stor stjärna i varje. Varje ljud-absorbent är 65 mm och kompletteras med en yttre och en inre distansring samt filter och en skiva för flödesreglering. Generellt så ökas eller minskas antalet ljudabsorbenter utifrån väggens tjocklek.

Tilluftsventil med bra ljudabsorption som friskluftsventil
Tilluftsventil ALD-SV

ALD

I ALD är en av ljudabsorbenterna ersatta av en backventil som är 110 mm. Vid luftpåslag så begränsar den luftflödet men kan inte stänga helt. Luftvolymen kan även regleras till 15, 20 eller 25 m3 / h med hjälp av den medföljande reglerskivan, så att olika rum till för olika mängd tilluft.

Tilluftsventil med backventil för vindutsatta lägen
Tilluftsventil ALD

ALD-S

ALD-S består av fyra stjärnformade ljudabsorbenter och två ljudisoleringsringar. Ljudabsorbenterna i ALD-S har en mindre stjärna och på så sätt en bättre ljudreducerande effekt. Samtidigt blir luftflödet något strypt.

Tilluftsventil för mycket bullriga platser
Tilluftsventil ALD-S

Varför ALD?

  1. Valbart luftflöde: Genom en sinnrik reglerbar luftflödesskiva kan man styra vilket luftflöde man vill ha genom ventilen, och därmed undvika obehindrat kalldrag men ändå få in tillräckligt med frisk luft.
  2. Tystare inomhus: Luftkanalen har ljudisolerande material som gör att man minimerar oljud utifrån, idealiskt i dagens bullriga yttermiljöer, inte minst för sovrum.
  3. Installerad går den relativt enkelt att uppgradera till en decentral ventilationslösning.
  4. Miljövänlig och lättmonterad: Eftersom detta är en passiv lösning så behöver den inga motorer och ingen elförsörjning, däremot sparar man dyrbar varmluft eftersom man kan reglera luftflödet även vid “storm”

Teknisk data

En tjockare vägg och begränsad flödesyta ökar möjligheterna för en tilluftsventil att dämpa ljud. Utöver det kan ljudpåslagets effekt minskas med att skärma på utsidan med Lunotherm-S eller en ytterkåpa. För mer teknisk data se datablad.

Tilluftsventil, ALD behöver montagerör, ytterprodukt samt en innerkåpa

Installation i vägg

I ytterväggen monteras ett montagerör som kan kombineras med Lunotherm-S.

Yttergaller eller väderkåpa

Vitt eller antracit svart är vanligast. Vid nyproduktion målas ibland ytterprodukterna för att ha samma färg eller matchande till färg till huset.

Innerkåpa

Samtliga innerkåpor har ett filter. Vanligast är att använda Lunos standard kåpa som på bilden. 

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!