sMove

sMove

sMove är inVENTers standard styrning som styr ett eller flera par iV Smart + alternativt en iV Twin +. En sMove kan styra upp till 4 par iV Smart + (8 fläktar). Ofta styr det praktiska att det blir långa kabeldragningar eller att det finns önskemål att kunna styra ventilationen i olika delar av bostaden, tex ovanvåning, kök och övrig bostad om det blir en eller flera sMove.

Det är i sMoven som funktionalitet att fläktarna växlar riktning finns. Det går även att ställa så att fläktarna inte växlar ritning utan ventilerar utan värmeåtervinning “kall ventilation”

Som ett alternativ till den vanliga kvadratiska displayen finns även en rektangulär där skillnaden är att den täcker en dubbeldosa

Ström till sMove

Strömmen

sMoven drivs av 24 v DC. Transformatorn placeras normalt i väggen vid renovering och i el centralen vid nybyggnation. Från transformator till sMove dras strömmen i en lågspännings kabel. Enklast är att använda röd och svart i styrkabeln (den som används mellan sMove och iV Smart +) som strömkabel.

Transformator

På bilden nedan är 2 st transformatorer en för montage på DIN skena i elcentral samt en för montage i vägg. Dessa är lämpliga för 2 resp 3 par, dvs blir det fler par på samma transformator behövs en större transformator.

Strömkabel 24 v DC
Styrkabel
Transformator
koppling av 1 par iv smart +
1 par principskiss
kopplings schema decentraliserad ventilation med smove och iV Smart +
1 par

Funktion sMove

smove styr decentraliserad ventilation

Installation sMove

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!