Vägginsats för enkelt montage av montagerör

Vägginsats

Vägginsatsen är en hållare avsedd för monteringsröret som ventilationsenheten sitter i. Vägginsats är ett sätt primärt vid nyproduktion förenkla montaget. Vid byggnation med lättbetong tex Leca eller Siprox, går det montera montagerören på 3 olika sätt:

  • mura upp väggen och sedan borra ett 162 mm hål för montageröret.
  • släppa 250 mm där röret skall sitta för att sedan fixera montageröret med lågexpanderande fogskum
  • alternativt muras vägginsatserna in i väggen och när elrör till styrkablarna dras, fixeras montagerören.

En central faktor som gör montaget enklare är att vägginsatsen lutar några grader utåt.

Vägginsatsen går att använda när montagerör 160 används.