Lunos installation

Energy Building och Kronqvist bolagen Ab Oy i Finland arbetar båda med decentraliserad ventilation från Lunos. Vi försöker samarbetar i olika sammanhang kring mässor, erfarenheter och olika material. Även vilka lösningar av en Lunos installation beroende på förutsättningarna som är att föredra. Med liknande klimat så har vi kunnat utbyta mycket erfarenheter kring tex effekten av luftfuktighet och temperatur i decentrala ventilationssystem.

För att ge en introduktion till vad en installation av decentraliserad ventilation innebär har Kronqvist låtit göra en väldigt trevlig filmatisering av en installation. I filmen går det även att se Smygins Akustik Puckar som Energy Building också säljer.