Hållbar ventilation -förverkligas i BRF Stenberg, Hudiksvall

Vi är generellt bortskämda med god eller mycket god luftkvalitet, i vårt land. God luftkvalitet inomhus är en kvalitets- och energifråga. Vi har ambitionen att ha maximalt god luftkvalitet med högsta möjliga grad av energiåtervinning.  Möjligt? Häng med så berättar vi om vårt val av hållbar ventilation och varför.

Ventilations krav

Boverket ställer grundläggande krav på luftväxling och luftkvalitet i en byggnad. Ventilationens syfte är att tillföra frisk luft och samtidigt föra bort fukt och dålig luft. Grundläggande krav: Tillflöde lägst 0,35L/sek/m2 bostadsyta. Det är tillåtet att minska tillflödet ner till 0,10L/sek/m2 bostadsyta om ingen vistas i hemmet. Detta medges i energibesparande syfte.

Olika typer av ventilation

Det finns 3 grundtyper av ventilation, självdrag, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning. De två första typerna tillhör historien, frånluftsventilation med värmeåtervinning är vad man installerar idag. Systemet kallas FTX-ventilation vilket är en förkortning för: Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Det är ett kanalbaserat system med en centralt placerad enhet och kanaler/rör till alla rum i huset/lägenheten. Ett FTX system växlar och återvinner luft effektivt. Utvecklingen har gått starkt framåt och idag finns många system som når en värmeåtervinningsgrad på mellan 80-90%.

Hållbar ventilation

Ändå har vi inte valt ett FTX system. Vi har istället valt en hållbarare lösning, Decentraliserad ventilation. Varför? Det finns fler än en anledning. Redan av namnet kan man förstå att det inte finns någon centralenhet. Vart rum är en ventilationszon. Det innebär en rad fördelar. Först och främst ventileras rummet efter det behov som finns. Många personer i rummet kraftig ventilation. Är rummet tomt kan ventilationen gå ner till nära noll.

Jämför med ett FTX system. Här ventileras allt oavsett behov, vilket innebär en högre energiförbrukning. Ett FTX system förutsätter också många meter kanaler/rör i ett hus eller lägenhet. Kanalerna måste hållas rena vilket är något som det ”fuskas” med. Smutsiga och dammiga kanaler kan bli en källa till olägenhet. Längden på kanaler/rören påverkar också energiåtgången. Långa distanser kräver helt enkelt kraftiga fläktar, lika med högre energiförbrukning. Det finns ytterligare en utmaning med ett kanalberoende system. Brand är bland det värsta som kan hända en bostad. I flerfamiljshus måste det därför finns brandspjäll i kanalsystemet som försvårar spridningen av eld och rökgaser. 

Decentraliserad ventilation

I ett decentraliserat ventilationssystem är var enhet – komplett i sig självt. Varje enhet består av två fläktar som arbetar tillsammans. En fläkt blåser in och en suger ut luft. Växling ungefär var 70 sek. Var enhet har en keramisk sten som återvinner värmen i luften på väg ut och värmer upp luften på väg in. Lätt som en plätt.

För- och nackdelar med valet av hållbar ventilation

Återvinningen är 85- 90%, effektiviteten är beroende av hur mycket luft som passerar.  Med ett decentraliserat ventilationssystem, slipper vi kanalsystem/rör inklusive en hyggligt komplicerad installation i husen/lägenheterna. Ingen kanal/rör rengöring och underhåll. Det bäst är att vi ventilerar enbart efter behov i vart rum, med en totalt sett fantastisk luftkvalitet som resultat.

Nackdelar. Inte många, initialt något dyrare i inköp, men över tid kommer det att vara billigare än ett FTX system eftersom vi enbart ventilerar efter behov. Energibesparingen är dessutom hela 75% i jämfört med ett FTX system för samma hus/lägenhet (mindre strömförbrukning för att driva ventilation). Hållbar ventilation – eller hur?!

Ovan blogginlägg är skrivit av Klas Boman initiativtagare till hållbara BRF:n Stenberg1

Hållbarhet är en ledstjärna för oss. Vi vill att Stenberg ska finnas kvar minst lika länge som det funnits, 350 år. Alla val vi gjort utgår från det.

Klas Boman
Stort miljöfokus med hållbar ventilation, solceller, trä, cellulosa isolering
Läs mer om projektet, https://www.stenberg-hudiksvall.se/

HÅLLBARA VAL är val som vi gjort för att närma oss visionen om ett hållbarare samhälle vilket inkluderar medvetna prioriteringar på produkter och/eller tjänster som har ett så lågt CO2 avtryck som möjligt.

VÅRA HÅLLBARA LÖSNINGAR är lösningar som genererar så lågt CO2 avtryck som möjligt, både under tillverkning och sin egen livscykel.

VÅRA HÅLLBARA FÖRHOPPNINGAR är det vi hoppas att föreningen med gemensamma krafter ska kunna samlas under och verkar utifrån.

Läs om andra hållbara lösningar inte bara hållbar ventilation, www.stenberg-hudiksvall.se/hallbarhet

Läsa mer om decentraliserad ventilation, ladda ner vår broschyr nedan

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!